Om mig

August 2019

Jeg etablerede Gittes Børnefysioterapi ved årsskiftet 2011/2012.

Som børnefysioterapeut i det kommunale var jeg gang på gang ked af jeg ikke kunne tilbyde et barn og en familie lige præcis det forløb jeg fagligt kunne stå bedst inde for.

Jeg gjorde mit allerbedste inde for de rammer jeg havde, men ja rammer var der mange af, og restriktioner på hvor meget og hvor lidt jeg kunne tilbyde. Jeg ønskede at forløbene kunne være mere individuelt fokuseret og at tiden til det enkelte barn ikke skulle begrænses af bureaukrati.

At starte Gittes Børnefysioterapi var min bedste mulighed. Det har, indtil nu, været 7 år på en fantastisk inspirerende og lærerig rejse med de skønneste kunder og samarbejdspartnere.

Men nu er tiden inde til nye veje og jeg er nu ansat hos BørneSpecialisterne, hvor jeg nyder fortsat at have børn i hænderne og at rådgive forældre og dette i en kombination med udvikling og forskningsopgaver.

Jeg løser fortsat opgaver som VISO specialist for Vejlefjord Neurocenter (VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation). Her rådgiver jeg ind i komplekse sager omkring børn med sensoriske, motoriske og psykosociale vanskeligheder.

Og samarbejder fortsat med Morskrop.dk, der tilbyder specialiseret træning og behandling til gravide og mødre på Fyn og online, primært omkring tilbud rettet mod alle babyerne.

Gittes Børnefysioterapi lukker per 1.september 2019.

Foredrag & undervisning vil fortsat være muligt – ring blot til mig og så kan vi aftale nærmere.

Karin, mor til fire og PPR psykolog
Jeg ville til enhver tid trygt overlade et barn i hænderne på dig!

Her nedenfor kan du læse om min uddannelses-baggrund og tidligere ansættelser.

Uddannelse & Kurser

2016-2019 Kandidatuddannelsen i Fysioterapi inkl.prægraduat i forskningsenheden RiCH(Research in Childhood Health)
2018 Sensory Profile fortsætter kursus
2013 Kinesio Tape kursus
2007-2011 Diplomuddannelse inden for rehabilitering af børn, pædagogik og sundhed
2010 Kulturforståelseskursus
2008 Sagsbehandlingskursus
2007 Kursus i Test og målemetoder. Evidensbasering af praksis
2007 Introduktionskursus i svømmemetoden Halliwick
2007 Kursus i Test og undersøgelser til børn inkl. M-ABC testkursus
2006 Sanseintegrationskursus
2002-2006 Fysioterapeutuddannelsen, Århus skolen

Tidligere ansættelser

Periode Sted
2012 – 2015 & 2018 Rehabiliteringsafdelingen, Hedensted Kommune Undersøgelse, behandling/træning og vejledning primært af børn og unge. Diagnose og funktionsniveau meget bredt.
2011 – 2012 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Hedensted Kommune Rådgivning og vejledning rettet mod børn og unge, primært med lettere vanskeligheder.
2006 – 2011 Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk, Grønland– en af verdens største kommuner:-) Behandling og træning til børn og unge med lette funktionsnedsættelser og børn med multihandicaps. Desuden undervisning og vejledning til pædagogisk personale, og rådgivning ift. hjælpemidler og boligændringer.
2006 Specialskolen Fjordskolen, AabenraaUndervisningsrelateret fysioterapi, primært til børn med generelle udviklingsforstyrrelser, men også børn med autisme og multihandicaps.

Jeg er medlem af Dansk Selskab for Fysioterapi og Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi.

Her kan du finder Artikler  om Gittes Børnefysioterapi, samt artikler jeg er medforfatter på.