ADHD – en forkortelse vi efterhånden alle kender…

I et af de nye Alt for damerne blade var en notits om en ny bog om ADHD "Forklædt som normal" – om en ung kvinde der skriver om sin opvækst med ADHD. Jeg blev lige fanget af overskriften ADHD – for det var faktisk noget tid siden jeg har havde læst de fire berømte bogstaver sidst. I maj måned kom der nationale kliniske retningslinjer (NKR) om ADHD, som jeg som fagperson jo selvfølgelig måtte stifte bekendtskab med, men siden da har der ikke været så meget skriftligt der har fanget mit øje. Blot til en sidebemærking skal nævnes at NKR om ADHD er et must at læse hvis man beskæftiger sig med mennesker med ADHD. Det er her man har samlet al forskning og best practice for området og kommer med vejledning til hvad der er bedst at gøre inden for en række områder. Du kan finde dem her http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/national-klinisk-retningslinje-adhd.

Jeg ser mange børn med ADHD, idet de også ofte tit har det svært motorisk og kropsligt i det hele taget. Jeg mener, at en af hovedårsagerne hertil er, at de har en nedsat evne til at holde fokus på opgaven gennem længere tid. Det betyder, at de ikke får øvet sig på en motorisk færdighed igen og igen som andre børn gør det. Plus at når de skal øve noget, skal rammerne være meget strukturerede og forudsigelige og det er en idrætstime i 0., 1. eller 2. klasse altså ikke så tit, i hvert fald ikke i den grad børn med ADHD har brug for det. 

Man ved at fysisk aktivitet er med til at styrke indlæring og skærpe opmærksomheden generelt hos børn. Så det er SÅ vigtigt at alle børn får muligheden for at være fysisk aktiv og ikke udelukkes, fordi de har sværere ved at deltage. Det kan være en god idé at opsøge tilbud i mindre rammer – måske individuelle tilbud for at imødekomme det specifikke behov. Mange børn med ADHD har også brug for helt specielt skærpede rammer hvor al unødvendig "støj" fjernes og personen der varetager træningen har specifik viden om sanseintegration. 

Kender du et barn med ADHD, så sørg for at skabe mulighed for fysisk aktivitet under faste rammer i hans eller hendes hverdag. Det er meget vigtig ift. trivsel og barnets fysike, psykiske og sociale udvikling videre frem i livet.

Etiket:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*